Privacybeleid

Algemeen

SK Recruitment Support respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je persoonsgegevens om je zo goed mogelijk te informeren en onze procedures zo zorgvuldig en soepel mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij jouw gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. SK Recruitment Support zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend, met jouw toestemming, aan derden ter beschikking stellen wanneer zij betrokken zijn bij jouw sollicitatieprocedures. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Inleiding

SK Recruitment Support heeft de privacy en veiligheid van websitebezoekers, kandidaten, opdrachtgevers en werknemers hoog in het vaandel staan. Om die reden hebben wij dit privacy statement opgesteld met als doel om je te informeren over de manier waarop we jouw persoonsgegevens, die je via onze website verstrekt, gebruiken. Dit doen wij conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle privacygevoelige informatie die je aan SK Recruitment Support verstrekt valt onder dit privacy statement.

Over SK Recruitment Support

SK Recruitment Support is een technisch intermediair of recruitment bureau. Wij bemiddelen hoger kader personeel in de middels inhouse-recruitment en werving & selectie, zowel fulltime als parttime.

Postadres:

SK Recruitment Support

Steenkampsweg 1a

7665 RA Albergen

06-51337051

info@skrecruitmentsupport.nl

KVK (Kamer van Koophandel) nummer: 80848842

Cookies

De website van SK Recruitment Support maakt gebruik van cookies om zo goed en gebruiksvriendelijk mogelijk te functioneren voor jou als bezoeker. Cookies zijn zeer kleine bestandjes die door de webbrowser op je computer worden geplaatst. SK Recruitment Support gebruikt deze informatie om te onthouden op welke wijze je onze website gebruikt zodat we in staat zijn om jouw gebruiksvoorkeuren te handhaven. Ook gebruiken we cookies om analyses te maken aangaande de website-activiteiten, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden. Dankzij deze cookies zijn we in staat om onze dienstverlening aan te passen en te verbeteren.

Jouw persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat je deze bij ons achterlaat. Dit kan telefonisch, schriftelijk, mondeling, per e-mail of bij het invullen van formulieren op onze website

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

SK Recruitment Support gebruikt jouw persoonsgegevens voor haar normale bedrijfsactiviteiten. Onder deze activiteiten verstaan we het bemiddelen van jou als kandidaat bij onze opdrachtgevers. Daarnaast bewaren en verwerken we persoonsgegevens om onze dienstverlening te optimaliseren en onze kandidaten te informeren.

Jouw persoonsgegevens gebruiken we voor/om:

 • Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt;
 • Het begeleiden van actieve of toekomstige carrières;
 • Het voeren van een correcte administratie en de uitvoering van arbeids- en bemiddelingsovereenkomsten;
 • Jou te informeren over onze dienstverlening via e-mail, telefoon of post;
 • Je op de hoogte te houden van marketingactiviteiten, nieuwsbrieven en evenementen;
 • Het actueel houden en de doorontwikkeling van onze systemen;
 • Managementdoeleinden;
 • Kwaliteitsdoeleinden en certificeringen;
 • Wetten en regels ten aanzien van arbeid na te leven.
 • Welke persoonsgegevens verzamelen we?

SK Recruitment Support verzamelt jouw gegevens wanneer je deze achterlaat op onze website middels een van onze inschrijf- of contactformulieren, reageert op een vacature of je op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening. Daarnaast kan SK Recruitment Support gegevens van je verzamelen wanneer je deze geplaatst hebt op publieke media, bijvoorbeeld op job boards en cv-databases waaruit blijkt dat je geïnteresseerd bent in arbeid gerelateerde dienstverlening. In dit geval kan SK Recruitment Support je benaderen om te vragen of je interesse hebt om gebruik te maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan registreren we de gegevens die benodigd zijn om die behoefte na te leven. Wanneer je besluit om je in te schrijven bij SK Recruitment Support dan is deze privacy policy daarop van toepassing en zullen wij je opnemen in onze systemen. Lees hieronder verder welke gegevens we wanneer verzamelen.

Als je je bij ons inschrijft:

 • Je NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats);
 • Je CV (curriculum vitae);
 • Indien je hierover beschikt: je LinkedIn-profiel;
 • Je telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens over opleidingen, cursussen en trainingen die je bij ons of die je zelf gedaan hebt;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Vanaf het moment dat je in het bemiddelingsproces terecht komt en door SK Recruitment Support succesvol bemiddeld wordt dan verzamelen wij ook de volgende persoonsgegevens.

Bij een bemiddeling:

 • BSN-nummer;
 • Een kopie van je identiteitsbewijs;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Overige informatie benodigd is voor marketing/fiscale/juridische of commerciële doeleinden.

SK Recruitment Support kan je persoonsgegevens verstrekken aan haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens SK Recruitment Support diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. In alle gevallen waarin SK Recruitment Support wettelijk wordt verplicht om gegevens af te staan, bijvoorbeeld bij een gerechtelijk vonnis of bevel, zullen wij dit naleven. De verstrekking van de persoonsgegevens door SK Recruitment Support gebeurd op basis van gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met doelen zoals genoemd bij ‘waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens’. SK Recruitment Support neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens adequaat behandeld en beschermd worden. SK Recruitment Support bewaart jouw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk geacht wordt voor de doelen van SK Recruitment Support alsmede ter uitvoering van een overeenkomst. Je gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig geacht.

Jouw rechten

Wij vinden het belangrijk dat je jouw, door ons verzamelde, persoonsgegevens in kunt zien en gebruik kunt maken van je rechten met betrekking tot de verwerking daarvan. Deze rechten zijn onder andere: data-portabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Als je gebruik wil maken van je rechten kun je contact opnemen met ons op onderstaande wijze. Je kunt op elk moment contact opnemen via info@skrecruitmentsupport.nl met vragen of opmerkingen ten aanzien van dit privacy statement of over jouw door SK Recruitment Support verzamelde data en persoonsgegevens. Wij proberen je verzoek dan zo snel mogelijk te behandelen.

Beveiliging en datalekken

SK Recruitment Support doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal en adequaat te beveiligen tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik. Dit gebeurd door middel van fysieke, organisatorische, administratieve en technische maatregelen. Dit geldt ook voor onderaannemers van SK Recruitment Support die betrokken zijn bij gegevensbewerking. Wanneer er sprake is van een vermoedelijk datalek dan verzoeken we je om dit direct aan ons te melden via info@skrecruitmentsupport.nl

SK Recruitment Support behoudt zich het recht om dit privacy statement ten alle tijden aan te passen. Op onze website, in het specifiek op deze pagina, tref je de meest actuele versie van ons privacy statement. Daarnaast besteden we bij SK Recruitment Support de grootst mogelijke zorg aan het samenstellen en actueel houden van onze website. Desondanks kan het zo zijn dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de verzameling, het gebruik en de bescherming van je persoonsgegevens dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@skrecruitmentsupport.nl. Op alle bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.