Werkgevers

SK Recruitment Support is er voor organisaties die kwalitatief willen groeien en hulp kunnen gebruiken bij de invulling van structurele functies. Hierbij wordt er gestreefd naar een constructieve en duurzame samenwerking met opdrachtgevers, op deze manier wordt SK Recruitment Support een verlengstuk van opdrachtgevers op de arbeidsmarkt.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de onderstaande diensten.

In-house recruitment

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor organisaties moeite hebben met de invulling van vacatures. Organisaties die zelf capaciteit missen, gebrek aan kennis of ervaring hebben bij het recruiten van professionals of diverse andere redenen. SK Recruitment Support biedt ondersteuning aan organisaties bij de instroom van gedreven professionals, in-house. Dit met behulp van verschillende recruitment tools en kennis van de arbeidsmarkt.

Deze dienst wordt aangeboden op basis van een tarief per uur, waarbij er vooraf concrete afspraken gemaakt worden omtrent de duur van de opdracht.

No cure, no pay

Op basis van een goede inventarisatie en vooraf concreet gemaakte afspraken zal de werving- en selectieprocedure aangegaan worden. Geïntroduceerde professionals zijn persoonlijk gesproken en aan de hand daarvan is een persoonlijk profiel opgesteld. Naast competenties zal er hierbij gekeken worden naar persoonlijke eigenschappen en of deze aansluiten bij uw organisatie.

Het gehele recruitmenttraject gebeurt op basis van no cure, no pay. Niet iedere opdracht wordt hierbij zomaar geaccepteerd, maar wanneer dit gebeurd zal SK Recruitment Support er alles aan doen om de juiste kandidaat te vinden. Bij indiensttreding van een geworven kandidaat wordt er een eenmalige fee in rekening gebracht, gebaseerd op een percentage van het jaarsalaris.

No cure, low pay

Op basis van transparantie en exclusiviteit wordt de werving- en selectieprocedure aangegaan. Bij aanvang van de opdracht wordt er een start-fee in rekening gebracht. Tijdens de procedure worden opdrachtgevers geheel ontlast, alle kandidaten worden hierbij geworven en gescreend door SK Recruitment Support. Kandidaten die geïntroduceerd worden bij de opdrachtgever zijn hierbij altijd persoonlijk gesproken. Opdrachtgevers worden hierbij voorzien van professioneel en deskundig advies.

Bij indiensttreding van een geworven kandidaat wordt er een fee in rekening gebracht. Deze fee in combinatie met de start-fee zal lager liggen dan bij no cure, no pay.